Popravek: Škandalozno! Posli kolčnih protez več 10 let v tej bolnišnici potekali le na zaupanje in brez pravne podlage?!

0
163

Dne 18. marca 2021 smo objavili članek z naslovom “Škandalozno! Posli kolčnih protez več 10 let v tej bolnišnici potekali le na zaupanje in brez pravne podlage?!” V nadaljevanju objavljamo prikaz nasprotnih dejstev.

Družba Praetor d.o.o. kot podjetje, ki se ukvarja tudi z vodenjem projektov javnih naročil, je bila od takratnega vodstva Splošne bolnišnice dr Franca Derganca med leti 2015 in 2018 angažirana za področja vodenja projektov za javna naročila, pravnega svetovanja in s tem povezano organizacijo poslovanja.

Angažirana je bila zaradi ureditve razmer po odhodu prejšnje vodje tega področja, na katerem je sicer vladala popolno razsulo, saj se postopki javnih naročil na več področjih niso izvajali več kot 4 leta, tudi za kritične nabave. V glavnem se je zaradi neizvedenih zakonsko predpisanih postopkov poslovalo mimo zakona, tudi s “hišnimi” dobavitelji. Kljub temu se je bolnišnica soočala s  pomankanjem nujne opreme, pripomočkov, materiala in zastoji pri potrebnih gradbenih posegih. Administracija, ki je bila zadolžena in plačevana za področje nabav, je odgovornost za svoje delo prelagala na medicinsko osebje.

Praetor je zaradi kritične situacije takoj po pregledu stanja začel v največji možni meri izvajati potrebne postopke za opravo motenj v delovanju bolnišnice. Pri tem se je postavil na stališče, ki ga bomo vedno zagovarjali, da je najvišja vrednota življenje in zdravje ljudi. Zato je zaradi dolgotrajnega izpada potrebnih postopkov nujne nabave in storitve takoj uredil s pogajanji, vmes pa začel z regularnimi postopki, in jih vse tudi izvedel zakonito ter v predvidenih rokih. V obdobje svojega delovanja v bolnišnici je ne samo uredil postopke za več let nazaj ter poskrbel za tekoče in nemoteno zakonito poslovanje, ampak oskrbel bolnišnico z vso potrebno opremo, materialom, storitvami in gradnjami. Poskrbel je tudi za potrebne organizacijske in normativne spremembe na tem področju. V tem času izvedeni postopki so na marsikaterem področju zagotavljali nemoteno poslovanje tudi po njegovem odhodu.

Rezultati našega dela so, kot povsod, razpoznavni, dokumentirani in merljivi. Posledica prihoda Praetorja v bolnišnico je bila tudi, da so poniknili posebni dobavitelji in izvajalci bolnišnice, ki so prej pridobivali posle brez ustreznih postopkov in po nenormalnih pogojih, tudi Primsell d.o.o..

Odprava hišnih ljubljenčkov in ureditev poslovanja, ki jo je večina zaposlenih, predvsem takratnega vodstva in zdravnikov pozdravljala, ni bila všeč vsem, predvsem nekaterim prej odgovornim za poslovanje bolnišnice na področju javnih naročil. Ti so svoje neodobravanje kazali že pri delu v bolnišnici, pojavljale pa se so se tudi prijave in ovadbe odgovornih na različne organe in nadzorne inštitucije.

Te ovadbe in prijave so našle plodna tla predvsem pri Državni revizijski komisiji. Ta inštitucija že nekaj časa nastopa v povezavi z javnimi naročili tudi kot prekrškovni organ. V defektnem postopku, v katerem so odvzete procesne garancije, ki sicer veljajo v kazenskem postopku za najlažja kazniva dejanja, nastopa Državna revizijska komisija po načelu “kadija te tuži, kadija ti sudi”. V tem  postopku se usodno posega v človekove pravice tako, da se lahko de facto uveljavi odvzem poslovne sposobnosti in prepoved opravljanja poklica za vodilne delavce, postopek pa se konča hitreje kot pred vojaškimi sodišči, najkasneje na drugi stopnji, nadaljni postopki niso dovoljeni. Tudi ustavno sodišče v teh primerih ne zagotavlja varstva ustavno zagotovljenih pravic, saj gre za “navadne prekrške”.

Navadne prekrške, v katerem se, kot v konkretnem primeru, ne samo doseže prepoved opravljanja poklica in odvzem poslovne sposobnosti vodstvenemu osebje, ampak se s spretnim perpetuiranjem postopkov izvleče bolnišnici več stotisoč evrov, sicer nujno potrebnih za poslovanje in zdravljenje pacientov. V postopkih, ki se redno vodijo “po uradni dolžnosti na podlagi anonimne prijave” in za katere obvezno takojšnjo servisiranje je v bolnišnici  dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici že lete redno angažirana podpora, ki mora poskrbeti, da se na stotisoče dokumentov prepakira na Državno revizijsko komisijo vsakič, ko se konča novo javno naročilo.

Kar finančno uničuje bolnišnico in povzroča motnje v poslovanju.

Zato bi se morda preiskovalna komisija morala vprašati tudi:

Kako in v čigavem interesu so potekali (in še potekajo) perpetuirani prekrškovni postopki zoper bolnišnico, v katerih ji je bilo odvzeto več sto tisoč evrov denarja, namenjega za zdravstveno dejavnost?

V čigavem interesu je bilo nezakonito poslovanje na področju javnih naročil do leta 2015, poslovanje s hišnimi ljubljenčki, motnje v nabavah, in sedaj finančno uničenje bolnišnice?

Ali je razen odločujočih v prekrškovnih postopkih tudi “anonimni prijavitelj” vedno ista oseba? So med seboj povezani?

Kako so bila zagotovljena procesna jamstva v navedenih postopkih? Kako so bile upoštevane ustavno zavarovane osebnostne pravice in javni interes? Kako je v postopkih javnih naročil in povezahih prekrškovnih postopkih upoštevano načelo “checks and balances”?

Edino odgovori na ta vprašanja bodo razkrili resnico o poslovanju bolnišnice, odtekanju denarja in o tistih, ki so se s tem (in se morda še) okoristili.

In da ne bo pomote: Praetor je gospodarska družba, ne ljubiteljsko društvo ali nevladna organizacija. Živi in preživlja zaposlene s prihodki od poslovanja, tega se ne sramuje in ne skriva. Zato se ni nikoli pretvarjal, da dela zastonj. Tudi v Splošni bolnišnici dr Franca Derganca ne. Za tri leta in pol kontinuiranega dela večinoma treh strokovnjakov smo verjetno zaslužili toliko, kot piše v prispevku (nismo preverili). Naj vsak sam presodi, če je to veliko ali malo. Rezultati so znani in pregledni.

Smo pa pripravljeni s preiskovalno komisijo sodelovati zastonj in ji tudi dati na razpolago dokumentacijo v zadevi, ki jo še imamo. Zaradi svojega dobrega imena, strokovnosti poslovanja in neodobravanja korupcije v zdravstvu, ki še kako zadeva vse državljane.

Ljubljana, 18.03.2021

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj