NPZ 2024/2025: Kritični vpogled v znanje slovenskih šolarjev – Kaj so pokazali rezultati?

0
249

Državni izpitni center je objavil prve analize rezultatov nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) za šolsko leto 2024/2025. Preverjanje je potekalo v 6. in 9. razredu ter zajelo več predmetnih področij. Podatki razkrivajo pomembne ugotovitve o dosežkih učencev po različnih predmetih in izobraževalnih standardih.

6. RAZRED:

V 6. razredu je NPZ zajel širok spekter predmetov, pri čemer so bili najbolj izpostavljeni slovenščina in matematika. Učenci so pri preizkusu iz slovenščine v povprečju dosegli 45,9% možnih točk, medtem ko so pri matematiki dosegli 49,1%. Skupaj je NPZ iz slovenščine opravljalo 20.692 učencev, pri čemer so povprečno dosegli 20,7 od 45 možnih točk. Pri italijanščini je sodelovalo 66 učencev, ki so dosegli 56,6% možnih točk, medtem ko je 26 učencev pri madžarščini doseglo 71,4% možnih točk.

Posebej izpostavljeno je bilo tudi preverjanje znanja iz tujih jezikov, kjer je angleščina prevladovala z 20.291 učenci in povprečnim dosežkom 64,8%. Pri matematiki je sodelovalo 20.883 učencev, ki so dosegli 49,1% možnih točk.

9. RAZRED:

V 9. razredu je preverjanje znanja potekalo na 483 osnovnih šolah. Učenci so se najbolj izkazali pri preizkusu iz slovenščine, kjer so v povprečju dosegli 56,4% možnih točk. Pri matematiki je povprečni dosežek znašal 43,8% možnih točk.

Poleg standardnih predmetov je bilo preverjanje iz italijanščine in madžarščine na mešanih narodnih območjih, kjer je povprečni dosežek pri italijanščini znašal 50,6%, pri madžarščini pa 69,2%.

Med dodatnimi predmeti je bilo največ udeležencev pri angleščini (4785 učencev), pri kateri je bil povprečni dosežek 59,3% možnih točk. Pri nemščini, fiziki, zgodovini in likovni umetnosti so dosežki variirali od 34,3% do 50,2% možnih točk.

Analize iz NPZ za šolsko leto 2024/2025 kažejo na nekaj ključnih izzivov, še posebej v razumevanju umetnostnega besedila pri slovenščini v 6. razredu. Strokovnjaki zato svetujejo učiteljem, da se osredotočijo na razvoj sposobnosti branja z razumevanjem ter spodbujajo natančno in poglobljeno odgovarjanje.

Dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja je bil omogočen učencem in njihovim staršem, kar je pripomoglo k več kot 7.300 poizvedbam v obeh razredih.

Pričakovano je, da bodo te analize in priporočila služila kot temelj za nadaljnje izboljšave v izobraževalnem sistemu, s ciljem dviga ravni znanja in veščin učencev v Sloveniji.

Spletno uredništvo

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj